Smartere penger for en smartere verden

Vi vet at mye penger har forsvunnet i den nåværende finanskrisen – men hva er det som har gått tapt? Selvsagt er det ikke sedler og mynter som har blitt borte – disse representerer bare en brøkdel av pengemengden. Nesten alle pengene våre er digitale. Vi får elektronisk lønnsslipp, betaler regninger i nettbanken og betaler med kort i butikken. Pengene reiser rundt og rundt fra konto til konto. Penger har blitt redusert til null og en. De har blitt immaterielle og usynlig. Penger har blitt informasjon. Og det er nettopp dette som er problemet, men også løsningen.

Uten spørsmål, utskifting av fysiske penger med elektroniske penger – og spekteret av finansielle innovasjoner som har fulgt det – har hjulpet verdensøkonomien til å utvikle seg voldsomt. Men kontrollmekanismene holder ikke tritt. De har ikke kunnet gi varsel signaler om risikokonsentrasjoner, overutnyttelse eller underprising.

Selv om digitaliseringen har skapt problemet er det også her løsningen til utfordringene ligger. Intelligens blir bygget inn i måten verden fungerer. Det blir inkludert i våre økonomisystemer. Vi er klar over fremskrittene med minibanker, bankkort og nettbanker. Men forvandlingen som skjer under er mye mer komplisert. Stor datakraft og avansert analyse av de store datamengdene i sanntid vil gi innsikt. Det betyr at vi kan få en tryggere, mer oversiktlige og intelligent finansielt system tilpasset en smartere verden.
Disse endringene er spennende, men også nødvendige. Det er et økende behov for sentralisert risiko vurdering, slik at fremtidige kriser kan avverges. Kanskje dette bør bygges rundt arbeidet til det internasjonale pengefondet eller andre institusjoner for å skape et tidlig varslingssystem for den globale økonomien.

Tillit til det økonomiske systemet er selvsagt noe mye mer enn en teknologisk utfordring. Det er også en politisk og atferdsmessige utfordringer. Og ingen systemer vil greie å ta bort all risiko. Men fordelene ved smartere finans er klar – for myndigheter, bankfolk, investorer, bedrifter og lokalsamfunn, rike og fattige rundt om i verden, alle er avhengige av et pengesystem som er stabilt, sikkert og tilgjengelig for alle.

Posted in Uncategorized | Leave a comment